پروژه های در حال انجام

1- مجتمع تجاری اداری تفریحی ” مهر کیانپارس ” اهواز در 30 طبقه

2- احداث ساختمان اداري شهرداري و شوراي اسلامي شهر قزوين

3- اجرای پروژه مصلی بقیه ا… الاعظم کاشان

4- طراحی و اجرای بلوار دانش کاشان حد فاصل میدان صنعت تا قطب راوند کاشان

5- طراحی و اجرای تقاطع غیر هم سطح قطب راوندی کاشان

6- طراحی و اجرای تقاطع غیر هم سطح پشت باغ فین کاشان

7- طراحی و اجرای تقاطع غیر هم سطح آزادگان – رسالت  بندر عباس

8- طراحی و اجرای تقاطع آزادگان – امام حسین (ع) بندر عباس

9- طراحی واجرای زیر گذر میدان آزادی سنندج

10- طراحی و اجرای میدان شریف آباد سنندج

11- طراحی واجرای سه دستگاه تقاطع غیر هم سطح سنندج

12- اجرای  برج تجاری – اداری – تفریحی سالاریه قم در بیست طبقه