بام قزوین

محل اجرا: قزوین
شرکت سازنده : سازندگی اننصار
آدرس: قزوین . منطقه گردشگری باراجی
کارفرماشهرداری قزوین
مجریشرکت سازندگی انصار
خاکبرداری15500 متر
راکفیل8000 متر مکعب
خاکریزی3300 متر مکعب
بتن ریزی3200 متر مکعب
آرماتوربندی36.6 تن
قالب بندی270 متر مربع
آسفالت107 تن
تاریخ شروع1399
مدت قرارداد9 ماه

آخرین اخبار پروژه