کاشان جاده ی گاز

محل اجرا: کاشان
شرکت سازنده : سازندگی انصار

آدرس: کاشان جاده ی گاز

کارفرماشهرداری کاشان
کاربریراه
طول مسیر4600 متر
حجم خاکبرداری50400 متر مکعب
حجم خاکریزی125748 متر مکعب
زیراساس15876 متر مکعب
تاریخ شروع1394
مدت قرارداد7 ماه

آخرین اخبار پروژه