تقاطع غیر همسطح باهنر

محل اجرا: قزوین
شرکت سازنده : سازندگی انصار

آدرس: استان قزوین شهر قزوین منطقه 1

کارفرماشهرداری قزوین
کاربریراه
تعداد شمع97 عدد
تعداد ستون55 عدد
طول عرشه262 متر
عرض عرشه31 متر
طول رمپ شمالی140 متر
طول رمپ جنوبی17 متر
آرماتوربندی2400 تن
بتن ریزی23000 متر مکعب
حجم قالب بندی کل پروژه33000 متر مربع
طول کابل های استفاده شده37300 متر

آخرین اخبار پروژه