تقاطع غیر همسطح بلوار رسالت _امام حسین (ع)

محل اجرا: بندرعباس
شرکت سازنده : سازندگی انصار

آدرس: بندر عباس بلوار رسالت امام حسین

تقاطع غیر همسطح بلوار رسالت _امام حسین (ع)

کارفرماشهرداری بندرعباس
کاربریراه
تعداد شمع48 عدد
تعداد ستون6 عدد
طول عرشه50 متر
عرض عرشه15*2 متر
طول رمپ شمالی120 متر
طول رمپ جنوبی100 متر
تاریخ شروع1394
مدت قرارداد12 ماه

آخرین اخبار پروژه