طرح تجاری اداری مسکونی ارگ سالاریه قم

محل اجرا: قم
شرکت سازنده : سازندگی انصار

آدرس: سالاریه قم

کارفرما
کاربریتجاری اداری مسکونی
تاریخ شروع
مدت قرارداد

آخرین اخبار پروژه