پارک شهر محمدیه

محل اجرا: محمدیه
شرکت سازنده : سازندگی انصار

آدرس: قزوین – محمدیه

کارفرماشهرداری محمدیه قزوین
کاربریپارک عمومی
مساحت زمین12 هکتار
زیربنای ابنیه کل8100 متر مربع
حجم عملیات خاکی115000 متر مکعب
جدول گذاری36500 متر
کف سازی57000 متر مربع
دیوار کشی300 متر
سال شروع.
سال اتمام.

آخرین اخبار پروژه