پروژه دوربرگردان پل نصر قزوین

محل اجرا: قزوین
شرکت سازنده : سازندگی انصار
آدرس: قزوین
کارفرماشهرداری قزوین
مجریشرکت سازندگی انصار
طول پل33.5 متر
عرض پل9.5 متر
تعداد ستون2 عدد
تعداد شمع ها12 عدد
آرماتوربندی182 تن
قالب بندی850 متر مربع
بتن ریزی750 متر مکعب
اجرای هندریل6650 کیلو گرم
تاریخ شروع1397
مدت قرارداد5 ماه

آخرین اخبار پروژه