پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر

محل اجرا: تهران – چهارراه ولیعصر
شرکت سازنده : سازندگی انصار
آدرس: استان تهران – شهر تهران منطقه 6
کارفرماشهرداری منطقه 6 تهران
مجری طرحشرکت سازندگی انصار
تاریخ اتمامدی ماه 1392
بتن ریزی3000 متر مکعب
خاکبرداری14770 متر مکعب
طول تونل132 متر
آرماتور بندی850 تن

پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر دارای 6 طبقه ساختمان تجاری در شمال غربی مجموعه شامل 11 ورودی و خروجی ، 3 دسترسی به ایستگاه بی آر تی ، 3 دسترسی به ایستگاه مترو و 5 دسترسی به پیاده رو های شهری می باشد.

آخرین اخبار پروژه