پل طبیعت قزوین

محل اجرا: قزوین
شرکت سازنده : سازندگی اننصار
آدرس: قزوین
کارفرماشهرداری قزوین
مجریشرکت سازندگی انصار
طول عرشه112 متر
عرض عرشه5.9 متر
حداکثر ارتفاع از سرشمع5.5 متر
تعداد ستون ها5 عدد
تعداد کوله ها2 عدد
تعداد پایه ها5 عدد
طول رمپ شرقی60 متر
طول رمپ غربی40 متر

آخرین اخبار پروژه