پل عمران قزوین

محل اجرا: قزوین
شرکت سازنده : سازندگی انصار
آدرس: قزوین
کارفرماشهرداری قزوین
مجریشرکت سازندگی انصار
طول تابلیه.
عرض پل.
حداکثر ارتفاع.
طول رمپ ها.
تعداد ستون ها.
تعداد شمع هاي هر ستون.
تعداد كوله ها.
تعداد شمع های هر كوله.
تاریخ اتمام.

آخرین اخبار پروژه