پل نادری قزوین

محل اجرا: قزوین
شرکت سازنده : سازندگی انصار
آدرس: قزوین
کارفرما.
کاربریراه
طول تابلیه170 متر
عرض پل14.8 متر
ماکزیمم ارتفاع6.55 متر
طول رمپ شمالی165 متر
طول رمپ جنوبی160 متر
تعداد ستون ها8 عدد
تعداد شمع هر سر ستون6 عدد
تعداد کوله ها2 عدد
تعداد شمع هر کوله6 عدد

آخرین اخبار پروژه