پل یادگار امام قزوین

محل اجرا: قزوین
شرکت سازنده : سازندگی اننصار
آدرس: قزوین
کارفرماشهرداری قزوین
مجریشرکت سازندگی انصار
اجرای کانال آب470 متر
درناژ1700 متر مکعب
تهیه تونان10360 متر مکعب
قالب بندی10000 متر مربع
آرماتوربندی501 تن
بتن ریزی9700 متر مکعب
لوله پلی اتیلن125 متر
تاریخ شروع1397
مدت قرارداد12 ماه

آخرین اخبار پروژه